top of page

Veel gestelde vragen IPAL Helpdesk

IPAL Helpdesk………………..

  1. Leden verwijderen………………..

  2. Beëindiging lopend abonnement………………..

  3. Samenvoegen administraties………………..

1. IPAL Helpdesk

De IPAL Helpdesk is druk bezig met het afhandelen van tickets en komt hierbij een aantal vragen regelmatig tegen. In deze nieuwsbrief willen we hier extra op wijzen. Bovendien willen wij u het “Veel gestelde vragen”-document onder de aandacht brengen. In dit document staan veel voorkomende vragen en de oplossing. U vindt dit document in DocBase bij 01. Instructies, klik op de blauwe link, ga naar tabblad Documentatie. Het is het laatste document van het rijtje. Of klik op onderstaande link:

Veel gestelde vragen (aub eerst inloggen in DocBase)

Hieronder een aantal veel voorkomende vragen;

2. Leden verwijderen

Mag ik leden die verhuisd zijn en voor mijn parochie daardoor niet meer van belang zijn verwijderen? NEE

Nee, dat mag niet. Er is één database voor alle parochies. Een vertrokken lid is dus ook zichtbaar voor de nieuwe parochie. Als dit lid door u verwijderd zou worden, is het lid ook niet meer beschikbaar voor de nieuwe parochie.

Er is bij de opzet van DocBase voor gekozen om leden die verhuisd zijn nog zichtbaar te houden voor de parochies waar ze vandaan komen. De parochie waar de persoon vandaan komt kan dan nog maatregelen nemen om de administratie aan te passen en het lid eventueel benaderen om zich als voorkeurparochiaan aan te melden. Verhuist iemand daarna nog een keer, dan is deze persoon voor de eerste parochie niet meer zichtbaar.

TIP: Om de leden die zijn verhuisd niet te zien, kan er een zoekopdrachtgemaakt worden waarbij aangegeven wordt dat het Geografische parochienummer “gelijk is aan”(selecteer =) het Kaski nummer van de parochie. Deze zoekopdracht kan worden opgeslagen.

3. Beëindig lopend abonnement

1.Open het abonnement

2.Klik op “wijzigen”

3.Verander “Status abonnement” in “Beëindigd” (1)

4.Vul de einddatum in.

LET OP!!In geval van een automatische incasso moet de einddatum zorgvuldig gekozen worden. Neem als datum de laatste dag van de maand voor de maand dat de volgende incasso zou plaatsvinden.

Voorbeeld:

a. Maandincasso: incasso is ingegaan op 01-01-2019, frequentie is maand.

Lid wil vanaf augustus 2019 niet meer betalen.

Vul bij Beëindiging abonnement in: 31-07-2019

b. Kwartaal incasso: incasso is ingegaan op 01-01-2019, frequentie is kwartaal

Lid wil na de incasso van oktober niet meer betalen.

Vul bij Beëindiging abonnement in: 31-12-2019 (de incasso zou in januari 2020 weer worden uitgestuurd, dus 31-12-2019)

4. Samenvoegen administraties

De pilots zijn doorlopen en worden momenteel geëvalueerd. Daarna wordt de documentatie vrijgegeven.

Voor aanmelding moet u daarom nog even wachten totdat het aanmeldformulier beschikbaar is.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page