top of page

Overheidssteun corona-crisis

Als extra service naar haar gebruikers verschijnt in Exact Online een bericht over en verwijzing naar informatie over de NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Echter, deze informatie is niet toegespitst op parochies. Momenteel wordt er vanuit het economencollege onderzocht of parochies collectief of individueel gebruik kunnen maken van overheidssteun vanwege het gemis aan inkomsten tijdens de corona-crisis. Uiteraard worden de parochies over de uitkomsten hiervan geïnformeerd. We verzoeken u daarom vooralsnog niet als individuele parochie een beroep te doen op deze regeling. Nadere informatie volgt!

Archief
Zoeken op tags
bottom of page