top of page

Rapport ten behoeve van Kaski-tellingen beschikbaar

Vanaf maandag 4 mei kunt u in DocBase gegevens vinden die u nodig heeft voor het invullen van de vragen die u in maart van het Kaski heeft ontvangen. U vindt de gegevens onder Relaties - 92. Kaski jaar-rapportage.

  • LET OP: de in het rapport opgenomen gegevens betreffende gehele (fusie) parochie inclusief eventuele locaties (voor hybride en decentrale administraties)

De gegevens komen uit DocBase en kloppen dus voor zover de gegevens juist in DocBase zijn ingevoerd.

De getallen zijn als volgt tot stand gekomen:

Aantal katholieken: parochianen die in uw parochie wonen en niet elders voorkeur zijn of parochianen die elders wonen en bij u voorkeur zijn. Alleen degenen die geloofsovertuiging RK hebben van deze categorieën worden meegeteld.

Aantal katholieke huishoudens: parochianen die in uw parochie wonen en niet elders voorkeur zijn of parochianen die elders wonen en bij u voorkeur zijn. Alleen degenen die hoofdbewoner zijn en geloofsovertuiging RK hebben van deze categorieën worden meegeteld

Aantal huishoudens kerkbijdrage: op basis van 05. Overzicht kerkbijdrage; geselecteerd voor het rapportagejaar, bedrag groter dan 0,00 waarna dubbele Lid DocBase-ID’s zijn verwijderd.

Aantal vrijwilligers incl. koor: op basis van 06. Vrijwilligers; zonder einddatum waarna dubbele Lid DocBase-ID’s zijn verwijderd.

Aantal koorleden: op basis van 06. Vrijwilligers; zonder einddatum waarbij geldt dat de één van de volgende velden “koor” bevat: Aandachtsveld, Werkgroep, Werkgroepcode, waarna dubbele Lid DocBase-ID’s zijn verwijderd.

Aantal alleen koorlid: op basis van 06. Vrijwilligers; zonder einddatum waarbij geldt dat de één van de volgende velden “koor” bevat: Aandachtsveld, Werkgroep, Werkgroepcode, waarna dubbele Lid DocBase-ID’s zijn verwijderd, lid heeft geen andere vrijwilligerstaak.

Aantal doopsels 0-6 jarigen: op basis van 02. Kerkelijke data, soort kerkelijke data = doopsel, Datum kerkelijke data bevat 2019, Parochienummer = betreffende parochienummer 64501, leeftijd van 0 – 6 jaar.

Aantal doopsels 7-17 jarigen: op basis van 02. Kerkelijke data, soort kerkelijke data = doopsel, datum kerkelijke data bevat 2019, Parochienummer = betreffende parochienummer 64501, leeftijd ouder dan 7 jaar, jonger dan 18 jaar.

Aantal communies: op basis van 02. Kerkelijke data, soort kerkelijke data = communie, datum kerkelijke data bevat 2019, Parochienummer = betreffende parochienummer 64501

Aantal vormsels: op basis van 02. Kerkelijke data, soort kerkelijke data = communie, datum kerkelijke data bevat 2019, Parochienummer = betreffende parochienummer 64501

Aantal uitvaarten: op basis van 02. Kerkelijke data, soort kerkelijke data = uitvaart, datum kerkelijke data bevat 2019, Parochienummer = betreffende parochienummer 64501

Enkele opmerkingen:

  1. Het kan zijn dat u vorige jaren de aantallen op een andere manier heeft bepaald dan hierboven aangegeven. Gelieve in dat geval zelf de aantallen te bepalen op basis van dezelfde methode als vorig jaar.

  2. Er zijn parochies die naast DocBase ook nog een andere vorm van administratie (meestal voor een locatie) bijhouden. De gegevens uit die administratie kunnen voor zover relevant bij de DocBase gegevens worden opgeteld.

  3. Kaski vraagt gegevens met betrekking tot de specificatie van huwelijken en uitvaarten die we momenteel niet eenduidig uit DocBase kunnen halen. Heeft u deze gegevens op andere wijze beschikbaar, dan het verzoek deze ook te rapporteren.

Bij discussies over de vragen en controles van het DocBase-rapport is duidelijk geworden dat de vragen niet altijd eenduidig zijn gesteld en dat gegevens die opgevraagd worden niet allemaal in DocBase worden opgenomen. Tijdens de komende maanden zal bekeken worden wat er gedaan moet worden om voor volgend jaar een eenduidige rapportage van alle parochies te kunnen krijgen zodat voor de gegevens die we in DocBase opnemen één rapport voldoende is om de gegevens voor de uitvraag van Kaski aan te leveren.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page