top of page

Aanpassingen IPAL organisatie

Afgelopen periode lag de focus van IPAL op het stabiel krijgen van DocBase in combinatie met Exact Online en het in kaart brengen van de benodigde aanpassingen. Momenteel wordt hard gewerkt aan verdere verbeteringen en de geïnventariseerde aanpassingen van DocBase. Ook ligt de focus op het verder optimaliseren van de ondersteuning van de gebruikers.

Nu is de tijd gekomen om ook de IPAL organisatie aan te pakken en op de behoeften aan te laten sluiten. Dit proces zal vanuit de IPAL-organisatie worden begeleid en daarvoor wordt de organisatie gewijzigd/uitgebreid.

Op 1 april j.l. is Eugène de Ras binnen IPAL aangesteld als Coördinator parochie-automatisering. Eugène werkt al meer dan 30 jaar in de IT. Gedurende die periode heeft hij onder andere veel ervaring opgedaan met het aansturen van helpdeskorganisaties en het aansturen van leveranciers. Beide competenties komen ons zeer van pas.

Per 1 mei a.s. worden 2 nieuwe helpdeskmedewerkers aangesteld. Eén van hen werkt al geruime tijd in IT-helpdesk omgevingen, heeft veel ervaring met vrijwilligerswerk en is ook actief in zijn parochie. De andere nieuwe collega werkt momenteel al voor enkele parochies met DocBase en Exact Online. Na 1 mei zullen beide nader aan u worden voorgesteld.

Lianne Remkes continueert haar ondersteunende taken voor IPAL en ook zij zal aan Eugène de Ras rapporteren.

Tevens is het contract met Acanthis voor het verlenen van helpdeskondersteuning met een half jaar verlengd. Ben Brands blijft de ondersteuning van de gebruikers in het Bisdom Den Bosch uitvoeren.

Met deze aanpassing van de organisatie en de verlenging van het contract met Acanthis is de helpdeskcapaciteit verdubbeld en is de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het team en de leveranciers samen met de verdere ontwikkelingen van DocBase goed belegd.

Gedurende deze maand wordt gewerkt aan de overdracht van kennis en taken van Rob Hovelynck naar Eugène de Ras. In mei zal Rob Hovelynck nadrukkelijk betrokken zijn bij de opleiding van de nieuwe helpdeskmedewerkers. Daarna zal hij IPAL verlaten. Dit gebeurt op zijn eigen verzoek omdat hij zich op andere zaken wil gaan richten. Graag spreek ik hier namens het bestuur en de collega’s van IPAL en de bisdommen onze grote dank uit voor zijn inzet in de achterliggende periode. We zijn Rob zeer erkentelijk voor alles wat hij voor IPAL en daarmee voor de parochies heeft gedaan en wensen hem veel succes bij en plezier met de nieuwe plannen die hij heeft.

Wij zijn er van overtuigd dat de dienstverlening door deze uitbreiding van de IPAL organisatie verder verbetert. Uiteraard moet er rekening mee gehouden worden dat er eerst een gedegen opleiding nodig is en ervaring opgedaan moet worden voordat de nieuwe medewerkers effectief aan het werk kunnen. Pas dan zult u geleidelijk aan de verdere verbeteringen van de ondersteuning gaan ervaren.

Eugène de Ras zal later concrete maatregelen bekend maken.

Wij wensen het nieuwe team heel veel succes en vertrouwen erop dat deze verandering in de nabije toekomst door alle gebruikers als zeer positief wordt ervaren.

Namens het bestuur van IPAL,

Marisca Lulofs, voorzitter

Archief
Zoeken op tags
bottom of page