top of page

Nieuwsbrief RKK-online 20 maart 2020

Onderwerpen:

1. Gegevens ten behoeve van Kaski

2. Voorkeurparochianen

3. Nieuwe versies van documenten

1. Gegevens ten behoeve van Kaski Het Kaski heeft de jaarlijkse enquête naar de parochies gestuurd waarin statistische gegevens van de parochies worden uitgevraagd. In de vorige versie van de nieuwsbrief is verwezen naar het document “geplande aanpassingen DocBase”. In dit document is opgenomen dat er gewerkt wordt aan een functie om de door het Kaski gevraagde gegevens (deels) geautomatiseerd uit DocBase te halen. U kunt met het verstrekken van de gegevens wachten totdat het rapport met DocBase gegevens van uw parochie beschikbaar is.

Het rapport zal de volgende gegevens bevatten:

 • Aantal katholieken

 • Hoeveel katholieke huishoudens/adressen telde uw parochie

 • Van hoeveel huishoudens/adressen ontving uw parochie in 2019 een financiële bijdrage

 • Hoeveel personen zijn er in uw parochie werkzaam als vrijwilliger (incl. koorleden)

 • Hoeveel koorleden telt uw parochie

 • Hoeveel koorleden zijn alleen lid van een koor en hebben geen andere functie of taak binnen de parochie

 • Aantal toegediende doopsels

 • aan 0 t/m 6-jarigen

 • aan 7 t/m 17 jarigen

 • totaal

 • Aantal eerste H. Communies

 • Aantal H. Vormsels

Hierbij geldt uiteraard wel dat de gegevens alleen kloppen al u deze juist in DocBase hebt opgenomen.

2. Voorkeurparochianen In het document “Veel gestelde vragen DocBase” is de vorige keer een hoofdstuk opgenomen met betrekking tot voorkeurparochianen. Naar aanleiding hiervan is een opmerking van een parochie gekomen dat men uitzonderingen op de regel heeft. Op basis van die terugkoppeling is het document aangepast en is beschreven hoe met uitzonderingen om te gaan.

Heeft u ook onderwerpen die in het document worden beschreven waarvan u binnen uw parochie afwijkt van de beschreven handelingen, laat het dan weten. Stuur een mail naar info@ipal.nu. Wij kunnen uw commentaar dan evalueren en het document desgewenst daarop aanpassen. Doel van het document is om informatie te verstrekken op basis waarvan u allen uw werkzaamheden zo goed mogelijk kunt uitvoeren. Het is ondoenlijk om vóór publicatie met alle parochies te controleren of iedereen ook in alle gevallen op exact dezelfde wijze werkt. Al uw hulp om het document zo goed mogelijk te krijgen is uiteraard van harte welkom.

3. Nieuwe versies van documenten Van de volgende documenten is een bijgewerkte versie in DocBase geplaatst onder Instructies – tab Documentatie:

 • Geplande aanpassingen DocBase

 • DocBase release notes

 • Veel gestelde vragen DocBase

Archief
Zoeken op tags
bottom of page