top of page

Nieuwsbrief RKK-online 13 februari 2020

Onderwerpen:

1. Twee weg authenticatie

2. Geplande aanpassingen DocBase

3. Verwijderen SILA leden

4. Nieuwe versies van documenten

1. Twee weg authenticatie Zoals eerder gemeld, wordt de tweeweg authenticatie binnenkort weer geactiveerd. Dit zal gebeuren op woensdag 19 februari; eerder was abusievelijk 18 februari gemeld.

2. Geplande aanpassingen DocBase Alle suggestie tickets zijn bekeken. Dit heeft geresulteerd in een lijst met aanpassingen welke aan het IPAL-bestuur zijn voorgelegd. Voor een aantal aanpassingen heeft het bestuur toestemming gegeven deze door te voeren. Anderen staan op de lijst om verder te bekijken, onder andere de haalbaarheid en de kosten moeten hiervan nog bepaald worden. Ook is een aantal suggesties afgewezen. Redenen van afwijzing zijn zoal: slechts voor een beperkt aantal parochies wenselijk, maatwerk (zoals bekend zijn we heel erg terughoudend met maatwerk omdat dit eventuele toekomstige updates van DocBase in de weg zou kunnen staan zoals we ook bij Navision hebben ervaren waardoor nieuwe standaardfunctionaliteit in DocBase niet gebruikt kan worden), hoge kosten of er is een andere manier om het gewenste resultaat te bereiken al beschikbaar.

De suggestie tickets worden binnen niet al te lange termijn bijgewerkt zodat de indiener van het ticket op de hoogte is.

De aanpassingen waarvoor het bestuur akkoord voor realisatie heeft gegeven, zijn opgenomen in het document “geplande aanpassingen DocBase”; zie DocBase – instructies – tabblad documentatie.

3. Verwijderen SILA leden

Indien een SILA lid uit de administratie verwijderd moet worden, kan de verwijdering pas plaatsvinden nadat het lid bij SILA is afgemeld en de afmelding ook daadwerkelijk als mutatie vanuit SILA terugontvangen is. Indien daar niet op wordt gewacht, zal er bij het binnenkomen van de mutatie een nieuw lid worden aangemaakt. Dat lid krijgt dan wel de SILA-status “afgemeld”, maar staat wel weer als parochiaan (zonder SILA stip) in DocBase. Dit kan bij selecties tot het vervelende gevolg leiden dat mensen die dit expliciet niet willen toch weer aangeschreven worden door de parochie.

4. Nieuwe versies van documenten Van de volgende documenten is een bijgewerkte versie in DocBase geplaatst onder Instructies – tab Documentatie:

  • Geconstateerde problemen

  • Geplande aanpassingen DocBase (nieuw document)

  • DocBase release notes

Archief
Zoeken op tags
bottom of page