top of page

Voortgang lopende herstelacties

Voortgang herstelacties nav Navision conversies

Afgelopen dagen is hard gewerkt aan de in de vorige nieuwsbrief aangegeven herstelacties. De volgende punten zijn afgehandeld.

De volgende herstelacties zijn voor alle parochies uitgevoerd:

  • Persoonsgegevens De velden geslachtsaanduiding, hoofdbewoner ja/nee, telefoonnummer, telefoonnummer mobiel, emailadres, roepnaam, gezinsrelatie, burgerlijke staat, huisnummer toevoeging, naam echtgenoot, link met echtgenoot indien de echtgenoot in DocBase is opgenomen, worden gecorrigeerd omdat deze niet in alle gevallen (goed) zijn

  • SILA-aanduiding Indien er geen SILA-stip is, worden de velden Sila aan- afmelding en Mutatiesoort SILA leeggemaakt. --> In tegenstelling tot wat eerder is aangegeven is besloten de SILA mutatiesoort te behouden. Dit veld geeft vaak zinvolle informatie waarom er geen SILA aanmelding is (bijvoorbeeld geheimadres, niet bekend). Als het veld Sila aan- afmelding de waarde “afgemeld” bevat, is het veld niet leeggemaakt.

  • Correctie Relatiestatus Indien een parochiaan een overlijdensdatum heeft, wordt de Relatiestatus omgezet van Parochiaan naar Overleden.

  • Voorkeurparochie – 2 Bij de conversie zijn leden die in Navision als “lokaal lid” waren opgenomen als voorkeurparochiaan in DocBase opgenomen. Daar waar voorkeurparochie gelijk is aan geografische parochie, worden de voorkeurparochie gegevens verwijderd.

Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de volgende twee acties veel meer tijd vragen. Dit komt omdat er vaak geografische locaties en voorkeurlocaties zijn ingevuld die niet bij de geografisch parochie of voorkeurparochie horen. Om te voorkomen dat parochies niet meer bij de gegevens kunnen, hebben we besloten hier meer tijd voor te nemen. Wordt in september / oktober verder opgepakt.

  • Voorkeurparochie – 1 Het veld “Voorkeursparochie DocBase-ID” wordt op basis van “Voorkeurparochienummer” en eventueel “Voorkeurlocatienummer” ingevuld. Hierdoor wordt de centraal geregistreerde naam van de parochie en de locatie in de ledenkaart weergegeven.

  • Voorkeurlocatie In Navision kwam het voor dat er als voorkeurparochie een niet meer bestaande parochie was opgenomen. Indien de voorkeurlocatie niet als locatie in DocBase (centraal geregistreerd) voorkomt, wordt de voorkeurlocatie informatie verwijderd. Als het voorkeurparochienummer het Kaskinummer van een locatie is, worden de juiste voorkeurparochie en voorkeurlocatie ingevuld.

Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u daar een ticket voor aanmaken.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page