top of page

Export financiële gegevens uit Navision

Export financiële gegevens uit Navision ten behoeve van naslag

Zoals bekend wordt Navision binnenkort geheel afgesloten en zal er slechts een beperkte omgeving beschikbaar zijn voor het geval van navragen van de fiscus en dergelijke. Deze omgeving is niet rechtstreeks voor parochies beschikbaar; dit zal alsdan steeds via IPAL moeten lopen.

Om de historische financiële gegevens voor de parochies beschikbaar te maken, is het mogelijk deze gegevens vanuit Navision te exporteren.

Er is een handleiding gemaakt voor het exporteren van deze financiële gegevens naar Excel en om gegevens te exporteren naar een pdf-bestand. Deze handleidingen zijn beschikbaar op www.rkk-online.nl in de sectie “documenten”.

Om u de gelegenheid te geven deze export in de komende weken te kunnen uitvoeren, zal Navision nog tot 15 september beschikbaar zijn.

Ondersteuning gewenst? Indien gewenst, kunt u IPAL vragen de financiële gegevens voor u naar Excel en PDF te exporteren en u toe te sturen. Stuur dan een mail naar info@ipal.nu en neem het volgende in de mail op:

  • Onderwerp van de mail: Verzoek export financiële gegevens parochie XXXXX (vul voor XXXXX het Kaskinummer van uw parochie in)

  • Geef in de mail aan

  • dat u IPAL vraagt de financiële gegevens uit Navision te exporteren

  • in welke administratie de financiële administratie is gevoerd (=Kaskinummer eventueel aangevuld met een C).

Wij verzoeken u uw aanvraag hiervoor zo spoedig mogelijk insturen, liefst voor 15 september aanstaande.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page