Nieuwe handleiding voor incasso's Exact online

In de FAQ’s Exact Online waren in onderdeel 2.6 al instructies opgenomen voor het incasseren van kerkbijdragen via Exact Online. Inmiddels hebben we deze instructies uitgebreid en verduidelijkt in een apart document: Handleiding incasseren kerkbijdragen. Deze handleiding is opgenomen in de rubriek Documenten op deze website.

Archief
Zoeken op tags

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu