top of page

Nieuwe handleiding voor incasso's Exact online

In de FAQ’s Exact Online waren in onderdeel 2.6 al instructies opgenomen voor het incasseren van kerkbijdragen via Exact Online. Inmiddels hebben we deze instructies uitgebreid en verduidelijkt in een apart document: Handleiding incasseren kerkbijdragen. Deze handleiding is opgenomen in de rubriek Documenten op deze website.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page