top of page

Nieuwsbrief RKK-online 13 mei 2019

Kerkbijdrage overzichten in DocBase De melding dat kerkbijdrage betalingen ook in DocBase zichtbaar zijn is wat voorbarig geweest. Bij centrale administraties worden de ontvangen bedragen in DocBase juist bij de leden vermeld. Bij Hybride en Decentrale administraties geldt dat deze alleen op fusie niveau zichtbaar zijn, en nog niet op locatieniveau. Oorzaak is bekend, oplossing volgt zo spoedig mogelijk.

Helpdesk De aanpassing in de bemensing van de helpdesk werpt zijn vruchten inmiddels af. Van alle tickets die sinds 29 april zijn gemeld, is 88% in behandeling genomen (d.w.z. dat de vragen meer uitzoekwerk of een systeem oplossing nodig hebben) of afgehandeld. Tevens wordt hard gewerkt om de eerder gemelde tickets zo snel mogelijk af te handelen.

Dubbele leden svp NIET verwijderen Zoals ook op de DocBase avonden is besproken, komt het voor dat leden dubbel in DocBase staan. Oorzaken zijn o.a. dat in Navision leden lokaal waren geregistreerd terwijl dezelfde persoon bij een andere parochie als SILA lid of ook lokaal was geregistreerd en dat rechthebbenden in Navision lokaal waren opgevoerd. In Navision was dat geen probleem. Iedere parochie had in Navision een eigen database, met alle voordelen maar ook nadelen van dien. DocBase maakt gebruik van één centrale database waar alle gegevens van alle leden van alle parochies in staan. Of u gegevens van een bepaald lid wel of niet ziet, wordt bepaald door het gegeven of het Kaski nummer van uw parochie of locatie overeenkomt met het geografisch parochienummer, geografisch locatienummer, voorkeur parochienummer, voorkeur locatienummer, Vorig geo-parochienr., Vorig geo-locatienr., Vorig voork-parochienr. of Vorig voork-locatienr.. As dat zo is, ziet u het lid, anders ziet u betreffende gegevens niet.

Het dringende verzoek is deze dubbelen niet te verwijderen. Het kan namelijk zijn dat betreffend lid bij een andere parochie rechthebbende van een graf is, kerkbijdrage betaalt, vrijwilliger is etc. Door de gegevens te verwijderen brengt u dus mogelijk een andere parochie in problemen! Zodra de gehele conversie is voltooid, wordt een proces gestart om de dubbele leden te detecteren en wordt afgestemd hoe hiermee om te gaan.

Conversie van KLA en KerkHulp administraties Er is een email gestuurd naar parochies die KLA of KerkHulp gebruiken. We willen proberen deze parochies met elkaar in contact te brengen zodat er samengewerkt kan worden bij het opzetten van een export mechanisme om de gegevens vanuit KLA en KerkHulp over te zetten naar het Excel bestand (conversie tool) dat gebruikt wordt om de gegevens in DocBase in te lezen. Mocht uw parochie hierover geen email hebben ontvangen, maar u wilt wel in contact komen met andere parochies die KLA of KerkHulp gebruiken, dan kunt u zich melden bij Lianne Remkes (l.remkes@ipal.nu).

Documentatie Van de volgende documenten is een bijgewerkte versie op de site www.rkk-online.nl geplaatst.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page