top of page

Nieuwe bijeenkomsten DocBase

Velen van u zijn in de afgelopen maanden al geconverteerd van Navision naar DocBase, anderen zijn in de komende periode tot 1 juli aan de beurt.

De eerste ervaringen met DocBase zijn op veel plaatsen opgedaan en naast positieve geluiden zijn er ook nog veel vragen. Om die vragen zoveel mogelijk te beantwoorden èn een nadere toelichting te geven op uitdagingen, die we in het conversietraject tegenkomen, willen we hierover op korte termijn in ieder bisdom een bijeenkomst over DocBase organiseren.

Over de bijeenkomsten zult u nog door uw eigen bisdom geïnformeerd worden (met informatie waar u zich op kunt geven etc.), maar voor de volledigheid geven wij u alvast de data en tijden van de bijeenkomsten door:

Bisdom Groningen-Leeuwarden:

Donderdag 28 maart van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Arke, Flevo 161, Drachten

Bisdom Haarlem-Amsterdam:

Dinsdag 2 april van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Diocesaan Heiligdom OL Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo

Aartsbisdom Utrecht:

Donderdag 4 april van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie: Titus Brandsma Huis, Titus Brandsmaplein 2, Deventer-Colmschate

Bisdom Breda:

Maandag 8 april van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven

Bisdom Rotterdam:

Dinsdag 9 april van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Engels Meeting & Conference Center, Stationsplein 45, Rotterdam

Bisdom Roermond:

Donderdag 11 april van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: kantoor bisdom Roermond, Swalmerstraat 100, Roermond

Bisdom ’s Hertogenbosch:

Maandag 15 april van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: St. Janscentrum, Papenhulst 4, 's-Hertogenbosch

Voor de wijze van aanmelden etc. verwijzen wij nogmaals graag naar de informatie die uw bisdom u hierover zal verstrekken.

Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten!

Archief
Zoeken op tags
bottom of page