top of page

Nieuwsbrief 30 januari 2019

Extra capaciteit aanmaken Exact Online administraties Het aanmaken van Exact Online administratie vraagt per administratie best wel wat tijd. Om de aanvragen die nu binnenstromen te kunnen verwerken, is vanaf half februari extra capaciteit geregeld. Na de inwerkperiode zal dit zeker een positieve invloed hebben op de doorlooptijd van aanvraag tot oplevering van de inlogcodes. Het streven is om, na de verwerking van de achterstand, een aanvraag binnen 10 werkdagen af te handelen.

DocBase performance In het onderzoek naar de performance problemen is door de leverancier van DocBase aangegeven dat FireFox niet wordt ondersteund. Ze geven aan dat FireFox een echte consumenten browser is die voor zakelijk gebruik te onbetrouwbaar is omdat het teveel van standaarden afwijkt. Het is onmogelijk om DocBase voor alle browsers volledig goed te laten werken en ze raden het gebruik van FireFox dan ook af. DocBase wordt getest op Internet Safari (Apple), Explorer, Google Chrome en MS-Edge. Die laatste 2 zijn ook consumentenbrowsers, maar conformeren beter aan de standaarden.

Verwerking incasso’s in verband met het niet altijd juist hebben staan van de tenaamstelling (rekeningnaam behorend bij bankrekeningnummer), is de vraag gesteld in hoeverre dit problemen geeft bij het verwerken van incasso’s. Bij navraag bij de banken is gebleken dat er bij incasso’s geen naam-nummer controle plaatsvindt (dit gaat in de toekomst waarschijnlijk wel komen). Antwoord van de bank: “Wanneer er een incasso-opdracht ingestuurd wordt, dan wordt gecontroleerd of het machtigingskenmerk samen met incassant ID uniek is voor de rekening waarop geïncasseerd wordt. En überhaupt of het een geldig rekeningnummer is. Er wordt geen naam-nummer controle uitgevoerd.” Het verwerken van incasso’s kan dus ondanks de eventuele problemen met tenaamstelling gewoon plaatsvinden.

Verbeteringen Afgelopen week zijn ten behoeve van de volgende verbeteringen aangebracht:

  • Synchronisatie-probleem kerkbijdrage tussen DocBase en Exact online is opgelost

  • Adresgegevens zijn opgenomen in tabel 04. Abonnementen

Meer informatie vindt u in het document “DocBase release notes”.

Aangepaste documenten Van de volgende documenten is een bijgewerkte versie op de site www.rkk-online geplaatst. Aanpassingen zijn gemarkeerd.

  • Geconstateerde conversie problemen (sectie conversietips)

  • Rollen en autorisaties (sectie documenten

  • DocBase release notes (sectie documenten)

Melding van problemen en vragen Eerder is al aangegeven dat vragen en problemen gemeld dienen te worden door het aanmaken van een ticket. Mocht het nu zo zijn dat er om wat voor rede dan ook via email wordt gecommuniceerd, zou het ons helpen als u het onderwerp van de mail start met het Kaski nummer van uw parochie.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page