top of page

Nieuwsbrief 22 januari 2019

Stabiliteit DocBase Vorige week is gemeld dat er een aantal aanpassingen is gedaan, maar dat deze niet afdoende waren. Eén van de vervolgaanpassingen is geweest dat bij het opstarten van de ledenadministratie, er niet meteen een hele lijst met leden wordt getoond, maar eerst het selectie scherm. Op zich is dit ook wel een logische start van de ledenadministratie. Normaal gesproken zal er iets op een ledenkaart aangepast moeten worden. Dan is het logischer om meteen bij het zoekscherm te komen, scheelt weer een muisklik. Het probleem zal hierdoor minder vaak voorkomen. Uiteraard wordt er verder onderzoek nar de oorzaak gedaan. Mocht u problemen ondervinden, dan horen wij het graag; liefst met vermelding van de activiteit die u vlak voor het vastlopen van het systeem heeft gedaan. Vaak helpt het ook om de webbrowser af te sluiten en DocBase opnieuw op te starten.

Aangepaste documenten Van de volgende documenten is een bijgewerkte versie op de site www.rkk-online geplaatst. Aanpassingen zijn gemarkeerd.

  • Controles voorafgaand aan de migratie (sectie conversietips)

  • Geconstateerde conversie problemen (sectie conversietips)

  • Rollen en autorisaties (sectie Documenten)

Planning migraties Zoals eerder gemeld, hanteren we het principe van de sprints. Per sprint worden parochies met eenzelfde type administratie geconverteerd. Voor de parochies die zowel het inventarisatieformulier als de aanvraagformulieren voor de logincodes hebben in, geldt de volgende planning:

  • Tot en met de week van 11 februari worden centrale administraties geconverteerd.

  • Vanaf de week van 11 februari worden hybride administraties gemigreerd.

  • Vanaf begin april worden decentrale parochies gemigreerd.

  • Administraties die niet in Navision worden gevoerd, worden als laatste opgepakt.

Er is helaas nog steeds een flink aantal parochies die de benodigde formulieren nog niet hebben ingestuurd. Totdat we alle formulieren hebben ontvangen kunnen we de planning niet volledig rond maken. Hierdoor is het heel lastig om nu al aan te geven wanneer de conversies klaar zullen zijn.

Er zijn veel parochies die nu een Exact Online administratie hebben aangevraagd. Er wordt hard gewerkt aan het beschikbaar maken van deze administraties. Als er nu een Navision naar DocBase conversie gepland staat, wordt de Exact Online administratie uiterlijk ook diezelfde week opgeleverd. Uiteraard werken we er aan de aanvragen voor de Exact Online administratie eerder af te handelen , maar het gebeurt dus in ieder geval gelijktijdig.

We krijgen veel e-mails met vragen van parochies wanneer zij op gepland zijn voor conversie naar DocBase. Hopelijk geeft de hierboven aangegeven grove planning een beeld wanneer u normaal gesproken aan de beurt zou zijn. Schuiven in de planning tussen de verschillende conversietypes is erg lastig, evenals het uitstellen van conversies. Wij vragen dan ook zoveel mogelijk uw medewerking te verlenen aan de door ons opgestelde planning.

Melding van problemen en vragen Zoals afgesproken kunt u de helpdeskomgeving in DocBase gebruiken om problemen te melden en vragen te stellen. Wij realiseren ons dat behandeling van tickets momenteel nog niet snel genoeg gaat. We doen er alles aan om snel te antwoorden.

Parochies die nog geen toegang tot DocBase hebben, kunnen niet anders dan via e-mail contact met ons opnemen. Ik wil u vragen in dat geval altijd uw Kaski nummer in het onderwerp te vermelden. In geval u een hybride of decentrale administratie heeft, zou het ons zeer helpen als u eerst het nummer van de fusie parochie vermeld, gevolg door het Kaski nummer van de locatie.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page