top of page

Nieuwsbrief 14 januari 2019

Stabiliteit van DocBase en andere verbeteringen De laatste tijd ervaren gebruikers van DocBase dat het systeem af en toe bij het openen van een lijst niet verder komt dan het laten zien van het draaiende radartje. Hiervoor is een aanpassing in DocBase gedaan waarmee het probleem zeer waarschijnlijk is opgelost. We blijven dit de komende tijd nauwlettend in de gaten houden. Aan alle gebruikers dan ook de vraag om te melden als het systeem bij het openen van een nieuw scherm meer dan 5 minuten geen volgend scherm laat zien.

De correcties van de kerkbijdrageconversie zijn bij de parochies die eerder zijn aangemeld afgerond. Rest nog 1 parochie die deze week is aangemeld.

Verder zijn er een aantal andere zaken opgelost en documenten bijgewerkt:

Een mijlpaal. Afgelopen week hebben we de 1.000e DocBase logincode afgegeven. Weer een goede stap in de uitrol van DocBase!

Hulp op afstand In sommige gevallen is het wenselijk om bij problemen en vragen met de gebruiker mee te kunnen kijken. Hiervoor heeft het team inmiddels de beschikking over software. In voorkomende gevallen zal de gebruiker gevraagd worden om naar de site www.rkk-online.nl te gaan en onder aan de pagina te klikken op “hulp op afstand”.

30 juni nadert met rasse schreden; haast is geboden Alle parochies die nog over moeten van Navision naar DocBase wordt verzocht de in het document “Controles voorafgaand aan de migratie” beschreven acties te nemen. Een goede voorbereiding zorgt voor een soepele conversie. Het is zeker ook aan te raden om een opschoning van Navision te doen zoals in de laatste hoofdstukken van het genoemde document is aangegeven. Om te weten wat het gehele proces behelst en wie welke verantwoordelijkheid en taken heeft wordt verwezen naar het document “Stappenplan conversie Navision naar DocBase en implementatie Exact Online”.

Er zijn parochies die nog geen inventarisatieformulier hebben ingestuurd en/of inlogcodes hebben aangevraagd. Wij en u kunnen ons niet veroorloven nog langer te wachten. 30 juni is dan wel de laatste dag dat Navision beschikbaar is, maar conversies moeten eerder zijn afgerond om parochies de mogelijkheid te geven om na de conversie enkele controles uit te voeren. Wij vragen om ieders hulp en medewerking!

Archief
Zoeken op tags
bottom of page