Geleidelijke afbouw helpdesk Navision

Met het in gebruik nemen van Exact Online en DocBase hebben we in de loop van 2018 al een afname gezien in het aantal calls bij de helpdesk van Navision. Dit aantal zal in 2019 verder teruglopen, daar we als doelstelling hebben om voor 1 juli 2019 alle in Navision aanwezige administraties te hebben geconverteerd.

Daarmee samenhangend hebben we met GAC afgesproken om de helpdesk van Navision niet meer de gehele dag in de lucht te houden, doch hiervan de openingstijden aan te passen.

Vanaf 1 januari jongstleden is de helpdesk voor vragen over Navision bij GAC bereikbaar elke werkdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. De contactgegevens voor de helpdesk zijn ongewijzigd gebleven.

Archief
Zoeken op tags

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu