top of page

Einde gebruik van Navision in zicht

Met de steeds verdergaande uitrol van Exact en DocBase over parochies binnen de verschillende Nederlandse bisdommen komt het einde van Navision steeds dichter bij. Zoals in de afgelopen periode steeds aangegeven, is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 Navision uit de lucht gaat. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Maar samen kunnen we die klus klaren!

Het naderende einde aan het gebruik van Navision betekent dat het geen zin heeft om voor de financiële administratie van de parochie, voor zover die op dit moment nog gevoerd werd in Navision, een nieuw boekjaar 2019 aan te maken en daarin nog te starten met de financiële administratie over 2019. Dit zou zonde van uw tijd en inspanning zijn, omdat u toch per 1 juli aanstaande de overgang gemaakt dient te hebben naar Exact Online. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat we in Exact voor elke parochie starten met een schone lei, oftewel er wordt niet voorzien in de conversie van oude financiële mutaties. Dit zou alsdan kunnen betekenen dat u werkzaamheden dubbel zou moeten doen, en dat moet natuurlijk worden voorkomen.

Het bovenstaande betekent dat het bijzonder is aan te bevelen om, als u dat nog niet gedaan heeft, op zo kort mogelijke termijn uw financiële administratie binnen Exact aan te vragen! (voor de benodigde formulieren zie onder documenten).

Mocht u in dat kader vragen hebben over het wel of niet centraliseren van de financiële administratie, dan kunt u het beste contact hierover opnemen met het Economaat van uw eigen bisdom.

Wij wensen u veel succes bij de implementatie van Exact Online en DocBase.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page