top of page

Nieuwsbrief 21 december 2018

Momenteel worden de correcties inzake de kerkbijdrage-abonnementen uitgevoerd bij de parochies die aangegeven hebben van de mogelijkheid gebruik te willen maken om deze correcties door het project team te laten uitvoeren. Parochies die voor de centrale correctie in aanmerking kwamen zijn afzonderlijk benaderd. Bij de conversie van de afgelopen 2 weken is al gebruikt gemaakt van de aangepaste migratie software waardoor er voor de parochies die in de laatste 2 weken zijn geconverteerd geen correctie nodig is.

De aanpassing om de migratie van wijk gegevens te verbeteren is nagenoeg gereed. Hiervoor is ook in de Navision exportsoftware een aanpassing gedaan. Tijdens de invoering van deze aanpassing is Navision een korte tijd niet beschikbaar. Zoals al op de Navision portal is aangegeven, zal deze activiteit donderdag 27 december tussen 17:00 en 18:00 uur plaatsvinden.

De komende 2 weken worden diverse documenten bijgewerkt, zoals het document dat de geconstateerde problemen beschrijft. Dit document zal aangepast worden om ook verbeteringen op basis van wensen van parochies te beschrijven. Momenteel worden alleen wensen gehonoreerd waarvan de uitwerking en invoering de conversie niet belemmeren. Andere wensen worden later in het traject verder opgepakt en beoordeeld. Ook zal het document met release notes worden bijgewerkt en worden verduidelijkingen aangebracht in het document “Controles uit te voeren ten behoeve van migratie naar DocBase”.

De leden van het projectteam Nieuwe Automatisering Parochies gaan net als velen van u Kerstfeest vieren en hebben een aantal dagen vrij. Daarom is er de komende 2 weken een minimale bezettingen zullen er om die reden geen conversies worden uitgevoerd. De tijd tot 7 januari gebruiken we om bovengenoemde zaken af te ronden en zo vanaf die datum weer volop van start te kunnen gaan met de conversies.

Het projectteam wenst u een Zalig Kerstfeest en een goed begin van het nieuwe jaar.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page