top of page

Nieuwsbrief 12 december 2018

We zijn flink op weg om parochies naar de nieuwe automatisering over te brengen. Er zijn inmiddels 105 conversies naar DocBase uitgevoerd en er zijn 252 Exact Online administraties actief.

Om de conversies zo goed mogelijk voor te bereiden en te laten verlopen is eerder een aantal documenten in de sectie ”conversietips” beschikbaar gesteld. Vandaag worden van een paar documenten nieuwe versies beschikbaar gesteld en voegen we er een document aan toe dat de geconstateerde conversie problemen beschrijft. Dit helpt parochies inzicht te krijgen waar bij conversies tegenaan gelopen kan worden. Ook geven we daarin zoveel mogelijk aan wanneer de betreffende problemen opgelost zullen zijn en welke eventuele correctieve maatregelen er genomen kunnen worden. Telkens wanneer er meer informatie bekend is, wordt het document bijgewerkt. Het document is te vonden in de sectie "conversietips". Het is dan ook van belang om de website goed in de gaten te houden.

Een van de belangrijkste punten hierin is de conversie van Wijk-, Sectie- en Bezorgwijk-gegevens. In Navision zijn deze indelingen door de diverse parochies anders gebruikt dan in eerste instantie de bedoeling was. Hierdoor heeft de conversie niet het door de parochie gewenste resultaat. In het document dat de geconstateerde problemen beschrijft wordt hier aandacht aan gegeven. Ook is in de sectie "conversietips" een beschrijving toegevoegd in het document “Controles uit te voeren ten behoeve van migratie naar DocBase” waarin zoals in een eerder nieuwsbericht vermeld, is aangegeven welke voorbereiding de parochies kunnen doen om de conversie succesvol te laten verlopen.

Afgelopen periode is verder gewerkt aan het optimaliseren van de functionaliteit in DocBase. Een beschrijving van de aanpassingen vindt u in de release notes van 10-12-2018 welke u inde sectie "Documenten" kunt vinden.

Momenteel zijn we bezig met een algemene planning waar de te migreren parochies in opgenomen gaan worden. Dit zal worden gedaan aan de hand van de complexiteit van de huidige administraties. We gaan werken met zogenaamde “sprints”. De volgende sprints zijn gedefinieerd:

Sprint 1: De parochies die op de spoedlijst staan; deze sprint is inmiddels afgehandeld Sprint 2: Alle parochies die zonder conversie met DocBase willen beginnen Sprint 3: Alle enkelvoudige parochies Sprint 4: Alle volledig gecentraliseerde parochies Sprint 5: Alle hybride parochies Sprint 6: Alle Decentrale parochies Sprint 7: Alle overige parochies en niet-Navision parochies

Totdat de sprintindeling wat meer vorm heeft gekregen, gaan we door met de migraties van de parochies die we nu kunnen doen. Zodra uw parochies is ingedeeld, wordt u daarover geïnformeerd. Tussentijdse vragen over wanneer de migratie van uw parochie plaatsvindt hopen we hiermee te voorkomen.

Van belang is wel dat u het inventarisatieformulier volledig hebt ingevuld en de gebruikers hebt aangevraagd, zolang dat niet het geval is kunnen we u helaas niet inplannen.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page