Verschillende migratie scenario's

Een belangrijke vraag bij de overgang naar de nieuwe automatisering is welke volgorde dient te worden gehanteerd? Moet alles tegelijk over, of eerst naar Exact Online en later ook naar DocBase of omgekeerd?

Bijgaand treft u aan een beschrijving van de drie mogelijke conversie-scenario's, die bij de overgang naar de nieuwe automatisering kunnen worden gevolgd. Nieuw is dat ook de ruimte is gekomen om eerst een overgang naar Docbase te maken en in een later stadium ook Exact Online te gaan gebruiken.

Van harte bij u ter kennisname aanbevolen!

Beschrijving migratie scenario's

Archief
Zoeken op tags

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu