Projectleider conversie DocBase

Zoals bekend is de doelstelling binnen het project rondom de nieuwe automatisering voor parochies dat de conversie vanuit Navision naar DocBase landelijk voor 1 juli 2019 is afgerond. Om dit te kunnen bereiken, heeft de directie van IPAL besloten tot de aanstelling van een tijdelijke projectleider voor het begeleiden en aansturen van dit belangrijke conversietraject. Wij zijn bijzonder verheugd dat wij de heer Rob Hovelynck bereid hebben gevonden deze rol (landelijk) op zich te nemen. In de komende periode zult u regelmatig bijdragen van hem op deze site gaan tegenkomen.

Archief
Zoeken op tags

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu