Update Hulpdocument Exact Online

Graag maken wij u attent op een nieuwe versie van het hulpdocument voor Exact Online, zoals u dat onder "Documenten" op deze site kunt terugvinden.

In het hulpdocument zijn de verschillende daarin opgenomen links onder ‘Stap 4’ aangepast.

Van harte bij u aanbevolen!

Archief
Zoeken op tags

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu