top of page

Model voor de jaarrekening 2018

In de oude automatiseringsomgeving binnen Navision was een jaarrekeningmodule opgenomen, waarmee automatisch een jaarrekening kon worden aangemaakt. In de nieuwe automatiseringsomgeving is niet voorzien in een dergelijke oplossing. Om toch de benodigde uniformiteit in de door parochies aan te leveren jaarrekeningen te kunnen bereiken, wordt in de loop van het tweede halfjaar van 2018 een nieuw Excel model voor de jaarrekening uitgebracht. In dit model kunt u (in een voorgeschreven format) de saldibalans vanuit Exact Online importeren, waarna het model zoveel als mogelijk zelfstandig de jaarrekening zal vullen. Deze kan dan vervolgens op een aantal punten nog door u naar wens worden aangevuld.

Zodra het model beschikbaar is, zal het via deze website worden aangeboden.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page