top of page

Einde e-mail adressen nieuwe-automatisering.nl

Toen wij het project Nieuwe Automatisering Parochies zijn gestart, hebben wij gebruik gemaakt van e-mail adressen, eindigend op @nieuwe-automatisering.nl. Later zijn deze vervangen door @rkk-online.nl.

Omdat het in de praktijk is gebleken dat de automatische doorzending van mails regelmatig tot problemen leidt, is besloten om per heden de e-mail adressen eindigend op @nieuwe-automatisering.nl stop te zetten. Vanaf heden zijn deze mailadressen dan ook niet meer in gebruik.

U kunt nog enkel gebruik maken van de mailadressen eindigend op @rkk-online.nl. Mocht het gebruik van deze mailadressen alsnog aanleiding geven tot problemen, dan kunt u altijd nog het oude e-mail adres van mevrouw Remkes (l.remkes@ipal.nu) gebruiken.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page