top of page

Eerste grote parochies op DocBase

Met de conversie van enkele grote fusieparochies, zoals die in de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden, begint de conversie naar DocBase serieus op gang te komen.

De geconstateerde problemen bij de conversie, zoals deze naar voren zijn gekomen tijdens proefconversies, zijn inmiddels opgelost. Ook zijn de meeste opleidingsfilmpjes inmiddels gereed en hebben hun plaats binnen DocBase gekregen. Na het verkrijgen van toegangscodes voor DocBase kunnen deze filmpjes ter opleiding worden bekeken.

In de komende periode wordt een verdere planning opgesteld voor de verdere conversie van parochies.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page