top of page

Aanvragen gebruikers DocBase en Exact Online

Graag vragen wij uw aandacht voor de benodigde aanmeldingsformulieren voor het kunnen gaan gebruiken van Exact Online en DocBase.

Naast het algemene inventarisatieformulier is het noodzakelijk dat ook mutatieformulieren worden ingediend voor het aanvragen van gebruikers. Enkel het ingevulde inventarisatieformulier is niet afdoende om te kunnen starten.

Alvast dank voor uw medewerking!

Archief
Zoeken op tags
bottom of page