Hulpdocument Exact Online

Voorafgaand aan de verstrekking van de inloggegevens voor Exact Online is aan alle gebruikers het document “Kennismaking Exact Online – Hulpdocument” toegezonden met daarin enkele links naar uitleg en documentatie over diverse onderwerpen.

Op dit moment blijken enkele van deze links niet meer goed te werken. Dit wordt zo spoedig mogelijk door Exact hersteld, waarna wij dit document op deze website zullen plaatsen. Onze excuses voor het ongemak.

Archief
Zoeken op tags

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu