top of page

Is uw parochie klaar voor conversie?

In het bericht “Opmerkingen bij de conversietool” d.d. 10 mei 2018 hebben we aangegeven dat deze tool uitsluitend bedoeld is voor het voorbereiden van de conversie van gegevens uit andere bronnen dan Navision naar DocBase. De conversie van gegevens vanuit Navision wordt door IPAL zelf ondersteund en verzorgd.

Om de voortgang van het conversieproces niet onnodig te laten stagneren kan het zijn dat uw parochie door ons wordt benaderd voor het inplannen van de conversie van de gegevens uit Navision, ondanks het feit dat de gegevens uit andere bronnen dan Navision (bv. de begraafplaatsadministratie) nog niet of niet volledig in de conversietool zijn opgenomen. Gelet op het grote aantal te verrichten conversies zijn we genoodzaakt de gegevens uit Navision toch alvast zoveel als mogelijk te converteren en alsdan op een later moment, na completering van de gegevens in de conversietool, de overige gegevens te converteren.

Om de gegevens uit Navision te kunnen converteren dient aan een aantal voorwaarden door uw parochie te zijn voldaan:

1. Er dient minimaal één DocBase-gebruiker van uw parochie bij IPAL te zijn aangemeld door middel van het “aanvraagformulier toegangscode DocBase“ (dat is opgenomen onder de documenten op deze website) in combinatie met de vereiste VOG-verklaring. 2. Alle SILA-mutaties zijn verwerkt in Navision. 3. De kerkbijdrage-administratie in Navision is helemaal bijgewerkt. Overigens is het ook mogelijk dat uw parochie er voor gekozen heeft om de kerkbijdrage-mutaties vanaf 1 januari 2018 niet meer te verwerken in Navision en gelijktijdig te starten met zowel Exact Online als DocBase, waarbij na het conversiemoment de financiële administratie in Exact Online met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 wordt gevoerd (zie ook onderdeel 5.3 van de veel gestelde vragen/nadere instructies voor Exact Online op deze website). In dat geval dienen de kerkbijdrage-mutaties uiteraard wel tot en met 31 december 2017 te zijn bijgewerkt in Navision. 4. Uw parochie heeft al de beschikking over een administratie in Exact Online. Immers, zodra DocBase wordt gevuld met de gegevens van de parochianen die kerkbijdrage betalen, worden er voor deze parochianen op datzelfde moment automatisch debiteuren aangemaakt in Exact Online.

Alvorens de gegevens uit Navision te converteren zullen wij de informatie die wij ontlenen aan het door u ingediende inventarisatieformulier zo nodig nog even met u doornemen om misverstanden over uw huidige wijzen van administreren te voorkomen.

We wensen u alvast veel succes (en plezier!) met de overstap naar DocBase (en Exact Online).

Archief
Zoeken op tags
bottom of page