top of page

Opmerkingen bij de conversietool

Afgelopen week hebben we via deze site de conversietool beschikbaar gesteld, die door u kan worden gebruikt voor het voorbereiden van de conversie van gegevens uit andere bronnen dan Navision naar DocBase.

Naar aanleiding van de in de afgelopen dagen ontvangen vragen hechten wij eraan nog een aantal aanvullende opmerkingen mee te geven:

Op de eerste plaats willen wij nogmaals benadrukken dat de conversie van gegevens vanuit Navision door IPAL zelf wordt ondersteund en verzorgd. U hoeft derhalve de gegevens vanuit Navision niet zelf naar de conversietool te brengen; dat proces hebben wij in samenwerking met GAC geautomatiseerd. De conversietool is voor u met name bedoeld voor gegevens uit andere bronnen (andere automatiseringspakketten, Excel etc.).

Op de tweede plaats willen wij u nadrukkelijk vragen om niets te veranderen in de opzet en structuur van de betreffende Excel sheet. Er mogen dan ook geen kolommen worden toegevoegd of verwijderd. Daarnaast dient ook de volgorde van de kolommen ongewijzigd te blijven. Indien de indeling van de betreffende Excel sheet toch wordt gewijzigd, kan de juiste werking van de conversietool niet meer worden gegarandeerd. Mocht u gegevens willen converteren die u voor uw gevoel geen plaats kunt geven in de conversietool, neem dan contact op met de helpdesk van IPAL.

Veel succes gewenst!

Archief
Zoeken op tags
bottom of page