top of page

Conversiesjabloon DocBase beschikbaar

Opmerking vooraf (toegevoegd 2.5.2018): Voor de conversie van gegevens vanuit Navision naar DocBase behoeft het conversiesjabloon niet door de parochie te worden gevuld. Er is voorzien in een geautomatiseerd proces waarin de gegevens vanuit Navision worden overgehaald naar het sjabloon en vervolgens naar DocBase. Het sjabloon is voor u met name bedoeld om conversie naar DocBase mogelijk te maken van gegevens die op dit moment nog niet in Navision zetten en waarvoor thans nog een ander pakket wordt gebruikt.

 

Onderstaand treft u aan het conversiesjabloon, welke wordt gebruikt voor de conversie van gegevens naar DocBase. Dit model wordt gebruikt voor de automatische conversie vanuit Navision, maar kan ook gebruikt worden voor de conversie van gegevens uit andere pakketten.

In het sjabloon zijn aparte tabbladen opgenomen voor de ledenadministratie, aantekeningen, vrijwilligers, kerkbijdrage, begraafplaatsen en begravingen.

Alleen velden waarvan u gegevens heeft, kunnen door u worden ingevuld. De overige velden kunnen alsdan leeg blijven. Wel is het van belang dat in de eerste vier tabbladen het interne lidnummer wordt vermeld als linking-pin tussen de gegevens in deze werkbladen. Voor de laatste twee werkbladen gaat het alsdan om het grafnummer als linking-pin.

Let op: Indien u bijvoorbeeld uw ledenadministratie in Navision voert, maar u de kerkbijdrage-administratie buiten Navision voert, is het belangrijk dat u het interne lidnummer uit Navision gebruikt in het tabblad kerkbijdrage. Anders kunnen uiteindelijk niet de juiste gegevens aan elkaar worden gekoppeld.

U hoeft in de conversiesheet slechts die tabbladen te vullen, van gegevens die u graag naar DocBase wilt converteren en welke uit andere pakketten dan Navision komen.

Per veld staat aangegeven of het tekst betreft (varchar), een nummer (int) of een datum (datetime). Een datum dient te worden vermeld als jjjj-mm-dd. Indien er een vaste waarde uit een keuzelijst dient te worden vermeld, staan de mogelijke keuzes in de betreffende kolom aangegeven.

Het conversie sjabloon is te vinden in de sectie 'conversie'

Archief
Zoeken op tags
bottom of page