top of page

100+ administraties in Exact Online

Inmiddels zijn al meer dan 100 financiële administraties van parochies gestart in Exact Online. Vanzelfsprekend leidt dat tot vragen en (aanloop-)problemen. Vandaar dat wij afgelopen week op deze site ook een document hebben opgenomen met de tot op heden meest gestelde vragen.

Op deze plaats willen wij u graag (nogmaals) wijzen op de opbouw van de helpfunctie ten behoeve van het gebruik van Exact Online. Tijdens de landelijke voorlichtingsdagen hebben wij hieraan uitgebreid aandacht besteed.

De eerste lijn van de helpdesk wordt gevormd door de beschikbare online filmpjes over de verschillende functionaliteiten van Exact-Online alsmede de uitgebreide helpfunctie (rechtsboven in het Exact-Online scherm). Indien u er met de online hulpmaterialen niet uitkomt, kunt u altijd contact opnemen met Ipal/het bisdom. Komen we er dan vervolgens samen nog niet uit, dan komen we bij de derde lijn terecht, te weten de helpdesk van Exact Online zelf.

In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat regelmatig de eerste en tweede lijn worden overgeslagen en dat er rechtstreeks contact wordt gezocht met de derde lijn, de helpdesk van Exact Online.

Doordat niet alle helpdesk medewerkers van Exact Online even goed op de hoogte zijn van alle specifiek gemaakte inrichtingskeuzes binnen de RKK automatisering (en de gemaakte koppelingen met DocBase), bestaat het gevaar dat vanuit de helpdesk van Exact Online mogelijke oplossingen worden aangeboden, welke niet geheel passend zijn binnen onze oplossing. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen, willen wij u vragen u te houden aan de aangeven volgorde van de verschillende helplijnen. Daarnaast zijn wij bezig met aanvullende afspraken met Exact Online om een en ander in de nabije toekomst verder in te regelen. Zodra hierover meer bekend wordt, zullen wij u hierover vanzelfsprekend via deze website nader berichten.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page