top of page

Uw accountant in Exact Online?

Parochies die gebruik maken van de diensten van een administratie- of accountantskantoor kunnen ten behoeve van hun accountant een toegangscode aanvragen voor de administratie van de parochie in Exact Online. Ook hiervoor is een VOG noodzakelijk, welke kan worden gebaseerd op screeningsprofiel 95, financiële dienstverlening.

Het is niet mogelijk om de parochie administratie in Exact Online rechtstreeks te koppelen aan uw accountant. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in de gekozen oplossing IPAL reeds als "accountant" aan uw administratie is gekoppeld. Dit geeft IPAL namelijk mogelijkheden om bij een eventuele gewenste landelijke aanpassing in de inrichting van de administraties dit in één keer voor alle administraties uit te voeren. Tevens vindt de landelijke uitrol van administraties via deze accountantsrol van IPAL plaats. Daarnaast is een dergelijke rechtstreekse koppeling met uw accountant vanuit de invulling van de AVG binnen de RKK niet gewenst.

Alleen parochie-administraties in Exact Online, welke vallen onder de licenties van de bisdommen, kunnen worden gekoppeld met DocBase. Dit betekent dat indien uw administratie- of accountantskantoor uw administratie reeds voerde met behulp van Exact Online, het toch noodzakelijk kan zijn om een nieuwe administratie in Exact Online te starten, alsdan binnen de licentie van de bisdommen. In overleg met Exact Online zal alsdan een conversie van de administratie tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page