top of page

Besluit Bisschoppencollege

In haar vergadering van 16 januari jongstleden heeft de Bisschoppenconferentie het besluit genomen dat iedere parochie verplicht is om een ledenadministratie te hebben èn deze via DocBase te voeren.

Dit betekent dat iedere parochie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 juni 2019 de (over)stap naar DocBase moet hebben gemaakt. Uiterlijk 30 juni 2019, omdat vanaf die datum de oude automatisering in Navision niet langer meer beschikbaar zal zijn. Zo spoedig mogelijk, omdat we als totale Nederlandse kerkprovincie per 25 mei aanstaande dienen te voldoen aan de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Archief
Zoeken op tags
bottom of page