top of page

Voortgang werkgroepen

Inmiddels heeft de vijfde zogenaamde iteratie van de gezamenlijke werkgroe-pen plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is met name aandacht be-steed aan de op- en aanmerkingen, die in de voorbije weken vanuit de door de klankbordgroepleden uitgevoerde testen naar voren zijn gekomen.

Een aantal problemen in de uitgevoerde testen konden worden teruggevoerd op het in de testperiode door meerdere testers gelijktijdig onder hetzelfde user-ID inloggen. Dergelijke problemen kunnen straks in de live-situatie niet meer voorkomen, daar eenieder in de nieuwe situatie is verplicht te werken met een eigen unieke user-ID en wacht-woord. Dit betekent onder andere dat user-ID's en wachtwoorden in de toekomst bij bijvoorbeeld vertrek van een vrijwilliger niet meer zomaar mogen worden doorgegeven aan de opvolger; de oude user-ID dient dan te worden ingetrokken en een nieuwe te worden uitgegeven.

In de maand januari is een zesde bijeenkomst voor de werkgroepen gepland. Aan hen wordt op dat moment gevraagd de alsdan klaarstaande oplossing integraal te testen, alvorens de eerste conversies kunnen gaan plaatsvinden.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page