top of page

Landelijke introductiedagen nieuwe automatisering parochies

In de weken 5 en 6 van 2018 zullen landelijke introductiedagen worden georganiseerd verspreid over de verschillende bisdommen. Het precieze schema zal in de komende week worden vastgesteld.

Op deze dagen zal een presentatie plaatsvinden van de uiteindelijk alsdan gerealiseerde oplossing voor de nieuwe automatisering van parochies en zullen diverse introductiesessies worden georganiseerd door de verschillende leveranciers. Ook zal een uitgebreide presentatie plaatsvinden van het dan opleidingsmateriaal.

Deze introductiedagen worden georga-niseerd voor iedereen die bij de parochies betrokken zijn of worden bij het toekomstig gebruik van de nieuwe automatiseringsoplossing voor de paro-chies.

Zodra nadere informatie over de introductiedagen bekend is, zal deze via deze site worden

Archief
Zoeken op tags
bottom of page