top of page

Aanmelden voor overgang nieuwe automatisering

Vanaf heden kunt u zich als parochie aanmelden voor de overgang (vanaf 1 januari 2018) naar de nieuwe automati-seringsoplossing. Aanmelden kan via een mail naar helpdesk@nieuwe-automatisering.nl.

Deze overgang wordt steeds doorge-voerd op parochieniveau; het is derhalve niet de bedoeling dat bij zogenaamde fusieparochies de overgang plaatsvindt op "torenniveau".

Naar aanleiding van uw aanmelding ontvangt u een vragenformulier, waarin onder andere een aantal vragen worden gesteld over de huidige stand van zaken rondom de automatisering binnen uw parochie. Op basis daarvan zal met u contact worden opgenomen over de verdere planning van de noodzakelijke conversie alsmede de daarvoor noodza-kelijke werkzaamheden en bestanden.

De overgang naar de nieuwe automatisering vanuit Navision dient te zijn afgerond voor 1 juli 2019. In de planning van de conversie zal voorrang worden gegeven aan die parochies die over dienen te gaan vanuit Navision.

Klik hier om het vragenformulier te downloaden. Indien u de vragenlijst graag in word-formaat wilt ontvangen, stuur dan even een mail naar info@nieuwe-automatisering.nl.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page