top of page

Brief minister Plasterk inzake SILA koppeling

In een recente brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer de dato 9 juni 2017 stelt de minister dat hij inzake het SILA dossier het wetgevingsproces tot beëindiging van de verstrekking van persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen aan de SILA zal aanhouden.

Een en ander betekent in ieder geval uitstel in de beëindiging van de SILA koppeling. De toekomst blijft echter onzeker, mede gezien de lopende kabinetsformatie.

Tags:

Archief
Zoeken op tags
bottom of page