top of page

Aangeboden samenstelling Exact Online

Binnen Exact Online bestaat de mogelijkheid om de beschikbare functionaliteit van het programma uit te breiden door de aanschaf van additionele modules.

Binnen de oplossing van de RK-kerk zullen voor de financiële administratie van de parochie de volgende modules worden aangeboden:

  • Online Boekhouden Premium (standaard financiële administratie),

  • Online Budget (ten behoeve van de jaarlijkse begroting),

  • Online kostenanalyse (gebruik van kostenplaatsen en kostendragers),

  • Contract management (specifiek ten behoeve van begraafplaatsen-administratie,

  • Online activa (ten behoeve van subadministratie activa).

Indien vanuit het veld gewenst, wordt ook nog naar de mogelijkheid gekeken om in de toekomst gebruik te gaan maken van Online Scan en Herken, waarmee het inscannen van facturen en het op basis daarvan automatisch genereren van boekingsvoorstellen tot de mogelijkheden gaat behoren.

In de komende periode zal nader inhoud worden gegeven aan de standaard inrichting van Exact Online, zoals deze aan de deelnemende parochies ter beschikking zal worden gesteld.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page