MijnRKK

Naast de twee standaardoplossingen (Exact Online en DocBase) zal in het kader van de nieuwe automatisering van de parochies een website/app gemaakt worden die als naam MijnRKKerk heeft gekregen en waarmee we willen voorzien in de mogelijkheid om op een moderne manier met onze leden te communiceren. Daarbij kan het gaan om het inzage geven in de geregistreerde gegevens van leden, maar mogelijk ook het doorgeven van mutaties als de koppeling met SILA wegvalt als ook het aanbieden van informatie, het doen van bestellingen en de betaling daarvan, etc. 
 
In de loop van de komende tijd zal de gewenste functionaliteit van mijnrkkerk.nl nader worden bepaald en vorm gegeven. 

Laatste nieuws over MijnRKK

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu