AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Op 25 mei 2018 dienen alle organisaties in Nederland te voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in de AVG. De nieuwe automatisering voor parochies, zoals die momenteel wordt geïntroduceerd , is een belangrijke schakel in het kunnen voldoen aan de verplichtingen zoals voortvloeiend uit eerdergenoemde AVG. In de nieuwe automatisering zijn zowel in de inrichting als ook in de procedures daarmee samenhangend maatregelen getroffen ter bescherming van persoonlijke gegevens.
Belangrijke punten in deze zijn onder andere:
  • zowel DocBase als ook Exact-Online kennen een uitgebreide structuur van rollen en bevoegdheden, waarbij op gegevensniveau kan worden bepaald wie welke gegevens mag zien, mag muteren etc.,
  • middels de mijnRKK app wordt aan de leden de mogelijkheid gegeven om rechtstreeks de van haar vastgelegde gegevens te raadplegen en te beheren (voor zover dat niet rechtstreeks geschiedt vanuit SILA),
  • alvorens te mogen werken met het nieuwe automatiseringssysteem zullen gebruikers een zogenaamde eigen verklaring dienen in te dienen, waarin zij aangeven bekend te zijn met alle verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG, en dient voor hen een VOG te worden aangevraagd.
Naast bovengenoemde maatregelen en procedures worden een aantal verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG op landelijk niveau ingevuld. Gedacht moet dan worden aan het centraal aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming, het uitvoeren van een privacy impact assessment en het bijhouden van het zogenaamde verwerkingsregister.
In de komende periode zult u via deze site worden geïnformeerd over het samenstel van maatregelen en procedures waarmee invulling zal worden gegeven aan de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG. Maatregelen en procedures op zowel landelijk als ook lokaal niveau. Slechts samen kunnen wij succesvol voldoen aan de AVG!
 

Laatste nieuws over AVG

Het belang van tweestapsverificatie

4 Sep 2018

Voor de zomer heeft Exact-Online de zogenaamde tweestapsverificatie doorgevoerd. Dit betekent dat om in te kunnen loggen een gebruiker voortaan niet a...

Beveiliging gegevens in Exact en DocBase

19 Jul 2018

Naar aanleiding van vragen van parochies over de beveiliging van gegevens in Exact Online en DocBase, een en ander in relatie tot de verplichtingen zo...

Nadere informatie over de AVG

15 May 2018

Deze week zijn de eerste documenten en praktische instructies ter beschikking gekomen op het gebied van de AVG. Deze informatie kunt u vinden via de k...

1/4
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu