AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Op 25 mei 2018 dienen alle organisaties in Nederland te voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in de AVG. De nieuwe automatisering voor parochies, zoals die momenteel wordt geïntroduceerd , is een belangrijke schakel in het kunnen voldoen aan de verplichtingen zoals voortvloeiend uit eerdergenoemde AVG. In de nieuwe automatisering zijn zowel in de inrichting als ook in de procedures daarmee samenhangend maatregelen getroffen ter bescherming van persoonlijke gegevens.
Belangrijke punten in deze zijn onder andere:
  • zowel DocBase als ook Exact-Online kennen een uitgebreide structuur van rollen en bevoegdheden, waarbij op gegevensniveau kan worden bepaald wie welke gegevens mag zien, mag muteren etc.,
  • alvorens te mogen werken met het nieuwe automatiseringssysteem zullen gebruikers een zogenaamde eigen verklaring dienen in te dienen, waarin zij aangeven bekend te zijn met alle verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG, en dient voor hen een VOG te worden aangevraagd.
Naast bovengenoemde maatregelen en procedures worden een aantal verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG op landelijk niveau ingevuld. Gedacht moet dan worden aan het centraal aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming, het uitvoeren van een privacy impact assessment en het bijhouden van het zogenaamde verwerkingsregister.
In de komende periode zult u via deze site worden geïnformeerd over het samenstel van maatregelen en procedures waarmee invulling zal worden gegeven aan de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG. Maatregelen en procedures op zowel landelijk als ook lokaal niveau. Slechts samen kunnen wij succesvol voldoen aan de AVG!
Lees het privacyreglement
Lees voor u begint met invullen het Privacyreglement Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie.
Heeft u een vraag of een klacht, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fgledenadministratie@rkk.nl
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening uw rechten leest u in het
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies.
 
 
 
Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming

Laatste nieuws over AVG

X-Forms en Docbase Update

16 Nov 2020

  • Docbase Update

  • AVG

  • Communicatie

  • Ledenbestand

  • Gebruik

  • E-mail

  • X-Forms Update 

Maandag 16 november wordt Docbase voor...

Gebruikt u Windows7? Groot risico op computervirus, DocBase en AVG!

12 Aug 2020

Werkt u nog met een Windows 7 computer of een lagere versie?

Plan dan de overstap naar Windows 10.

Windows 7 blijven gebruiken behelst de volgende risic...

Nieuwsbrief RKK-online 13 februari 2020

13 Feb 2020

Onderwerpen:

1. Twee weg authenticatie 

2. Geplande aanpassingen DocBase

3. Verwijderen SILA leden

4. Nieuwe versies van documenten

1. Twee weg authenticat...

1/5
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu