Via het logo van Exact Online komt u op de site van Exact voor verdere informatie.

Exact Online is een standaard oplossing voor het voeren van de financiële administratie van een organisatie, die door een groot aantal organisaties (groot en klein) wordt gebruikt. 

De combinatie van DocBase en Exact Online maakt het mogelijk om parochies een volledige nieuwe oplossing aan te bieden voor zowel de ledenadministratie, de kerkbijdrage-administratie, de begraafplaatsenadministratie als ook de financiële administratie.

Geleidelijke afbouw helpdesk Navision

10 Jan 2019

Met het in gebruik nemen van Exact Online en DocBase hebben we in de loop van 2018 al een afname gezien in het aantal calls bij de helpdesk van Navisi...

Einde gebruik van Navision in zicht

6 Jan 2019

Met de steeds verdergaande uitrol van Exact en DocBase over parochies binnen de verschillende Nederlandse bisdommen komt het einde van Navision steeds...

Nieuw: conversietips op deze site

13 Nov 2018

In de sectie “Conversie Tips” vind u inmiddels een 3 tal documenten ter ondersteuning van de migratie en voorbereidende activiteiten die alle parochie...

1/9
Please reload

Laatste nieuws over Exact Online

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu