top of page

Documenten 

Onderstaand zijn een aantal documenten verzameld, die in de loop van de tijd zijn gepubliceerd en die voor u als gebruiker van de automatisering voor R.-K. parochies van belang zijn.

Documenten specifiek aan DocBase gerelateerd, zijn beschikbaar in DocBase - onder instructies

Zoekt u een bepaald document en kunt u dat niet direct vinden, neem dan contact op via info@ipal.nu.

FAQ's Exact Online

In bijgaand document wordt ingegaan op de tot op heden veel gestelde vragen over het gebruik van Exact Online. Hopelijk helpen wij ook u hiermee weer verder! Van harte ter kennisname aanbevolen! Het document zal regelmatig worden bijgewerkt. De huidige versie is op 8 januari 2020 geplaatst

Handleiding incasseren kerkbijdragen in Exact Online

Dit document beschrijft in detail alle stappen en controlepunten voor het naar de bank versturen van de incasso's. Het document zal regelmatig worden bijgewerkt. De huidige versie is op 21 november 2019 geplaatst

Handleiding factureren in Exact Online

Dit document bevat een uitleg om uitgaande facturen van uw parochie in Exact Online te maken, te laten afdrukken of eventueel rechtstreeks vanuit Exact Online per mail te versturen, en automatisch te laten boeken in het Verkoopboek van uw administratie. Tevens wordt aangegeven hoe de lay-out van een factuur aan te passen. 

Hulpdocument gebruik Exact-Online

In dit document zijn verwijzingen opgenomen naar verschillende opleidingsfilmpjes ten behoeve van het gebruik van Exact-Online.

Incassant-ID's en automatisering parochies

Dit document beschrijft de functie van een Incassant-ID en wat te doen om een nieuw Incassant-ID aan te vragen bijvoorbeeld bij een fusie.

Inschrijfformulier nieuwe automatisering parochies

Gebruik dit formulier voor de aanmelding van uw parochie voor deelname aan de nieuwe automatisering voor parochies.

Rollen en autorisatie DocBase

Dit document beschrijft de voor DocBase gebruik beschikbare rollen en bijbehorende autorisaties voor parochie medewerkers. De huidige versie is op 15 mei 2020 geplaatst

Aanvraagformulier toegangscode DocBase

Gebruik dit formulier voor de aanvraag van toegangscodes voor DocBase.

Aanvraagformulier toegangscode Exact Online

Gebruik dit formulier voor het aanvragen van een toegangscode voor Exact Online.

Aanvraagformulier toegangscode Exact Online voor instellingen (anders dan parochies)

Gebruik dit formulier voor het aanvragen van een toegangscode voor Exact Online indien er met het Bisdom is overeengekomen dat uw instelling gebruik gaat maken van Exact Online.

Kenmerken van centrale - hybride - decentrale administraties

Dit document beschrijft de type administraties (centraal, hybride en decentraal) die gevoerd worden. De specifieke kenmerken worden beschreven en op welk niveau SILA mutaties in de administratie zichtbaar zijn. 

1 / 1

Please reload

De Huidige versie is op 26 maart 2024 geplaatst.      

bottom of page