www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu

Conversie

Op dit deel van de website van rkk-online zijn de gegevens opgenomen ten behoeve van de conversie van andere dan Navision administraties naar DocBase. Beschikbare bestanden kunnen ook gebruikt worden om gegevens aan DocBase toe te voegen.
U kunt een eventuele mail het beste sturen naar info@ipal.nu. Vermeld svp altijd uw Kaski nummer in het onderwerp van de mail.

Stappenplan conversie naar DocBase voor andere dan Navision administraties

Voor de conversie van administraties naar DocBase moeten er door zowel de parochies als door IPAL diverse acties worden uitgevoerd. Bijgaand document beschrijft deze acties en geeft de verantwoordelijke aan. Tevens wordt verwezen naar ondersteunende documenten. Dit document is bijgewerkt op 2 augustus 2019.

Hieronder vindt u de bestanden die u t.b.v. de conversie in kunt vullen.

Conversietool - Aantekeningen

Aantekeningen toe te voegen aan leden in de ledenadministratie; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 9 augustus 2019

Conversietool - Abonnementen

Parochieblad en kerkbijdrage abonnementen; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 9 augustus 2019

Conversietool - Begraafplaatsen en begravingen

Begraafplaatsinformatie inclusief graven, begravingen, rechthebbenden en belanghebbenden; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 24 september 2019

Conversietool - Kerkbijdragehistorie

In het verleden betaalde kerkbijdragen; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 9 augustus 2019

Conversietool - Kerkelijke data

Sacramenten, datums en parochie waar de sacramenten zijn toegediend; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 9 augustus 2019

Conversietool - Ledenadministratie

Gegevens van toe te voegen leden; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 24 september 2019

Conversietool - Vrijwilligerstaken

Vrijwilligerstaken die leden hebben; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 9 augustus 2019

Conversietool - Wijkgegevens

Indeling van wijk, sectie en bezorgwijk; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 11 september 2019

1 / 1

Please reload

Laatste berichten:

Functionaris Gegevensbescherming

16 Jan 2020

Alex Commandeur benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie

Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aangesteld als Functionaris...

Nieuwsbrief RKK-online 23 december 2019

23 Dec 2019

Onderwerpen:          .

  1. Tweeweg authenticatie           .

  2. Voorbereiding Actie Kerkbalans...

Tweeweg authenticatie even uitgeschakeld

15 Dec 2019

In verband met het probleem dat Ziggo mailgebruikers de tweeweg authenticatie code niet per mail ontvangen, is tweeweg authenticatie even uitgeschakel...

1/10
Please reload