top of page

Conversie

Op dit deel van de website van rkk-online zijn de gegevens opgenomen ten behoeve van de conversie van andere dan Navision administraties naar DocBase. Beschikbare bestanden kunnen ook gebruikt worden om gegevens aan DocBase toe te voegen.
U kunt een eventuele mail het beste sturen naar info@ipal.nu. Vermeld svp altijd uw Kaski nummer in het onderwerp van de mail.
Sjabloon voor beeindigen abonnementen en aanmaken nieuwe abonnementen

Naar aanleiding van de Actie Kerkbalans zijn er vaak veel abonnementen die beëindigd
moeten worden en moeten er ook nieuwe abonnementen worden aangemaakt.

IPAL biedt u de mogelijkheid om dit Excel bestand in te sturen op basis waarvan IPAL de abonnementen zal beëindigen en waar een nieuw bedrag is ingevuld, nieuwe abonnementen van hetzelfde soort zal aanmaken.

Dit document is bijgewerkt op 23-02-2024.

Stappenplan conversie naar DocBase voor andere dan Navision administraties

Voor de conversie van administraties naar DocBase moeten er door zowel de parochies als door IPAL diverse acties worden uitgevoerd. Bijgaand document beschrijft deze acties en geeft de verantwoordelijke aan. Tevens wordt verwezen naar ondersteunende documenten. Dit document is bijgewerkt op 2 augustus 2019.

Hieronder vindt u de bestanden die u t.b.v. de conversie in kunt vullen.

Conversietool - Aantekeningen

Aantekeningen toe te voegen aan leden in de ledenadministratie; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 28-05-2020

Conversietool - Abonnementen

Parochieblad en kerkbijdrage abonnementen; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 03-12-2020

Conversietool - Begraafplaatsen en begravingen

Begraafplaatsinformatie inclusief graven, begravingen, rechthebbenden en belanghebbenden; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 28-05-2020

Conversietool - Kerkbijdragehistorie

In het verleden betaalde kerkbijdragen; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 28-05-2020

Conversietool - Kerkelijke data

Sacramenten, datums en parochie waar de sacramenten zijn toegediend; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 28-05-2020

Conversietool - Ledenadministratie

Gegevens van toe te voegen leden; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 28-05-2020

Conversietool - Vrijwilligerstaken

Vrijwilligerstaken die leden hebben; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 28-05-2020

Conversietool - Wijkgegevens

Indeling van wijk, sectie en bezorgwijk; nieuwe versie beschikbaar gesteld op 28-05-2020

bottom of page