Nieuwsbrief RKK-online 15 oktober 2020

October 15, 2020

  • Ontdubbelen

  • Automatisch opschonen vorige geografische parochie 

  • Opzet werkgroep structuur

  • X-Forms

  • Samenvoegen

  • Systeem

  • Inloggen document

  • Veel gestelde vragen document

 

De nieuwsbrief zal in verband met de privacy, per onderwerp een korte uitleg bevatten. Sommige onderwerpen die meer details bevatten, verwijzen via een link naar een gerelateerd document. Deze documenten staan in Docbase en zijn alleen bereikbaar indien u in Docbase bent ingelogd. Afhankelijk van uw browser kan het zijn dat u na het inloggen de link nogmaals dient aan te klikken.

 

Ontdubbelen 

Het ontdubbelen van leden zal plaats vinden in drie fases die eerst in de testomgeving worden uitgevoerd en daarna getest. Eenmaal goedgekeurd wordt het ontdubbelen stapsgewijs in de live omgevingen uitgevoerd. Een speciale prullenbak zorgt ervoor dat gegevens makkelijk kunnen worden teruggezet. 

 

Automatisch opschonen vorige geografische parochie 

Ter voorkoming van dubbele relaties draait er nu automatisch een proces dat de velden voor "vorige geografische parochie" en "vorige geografische locatie" leegmaakt vanaf 3 maanden na de verhuizing naar een andere parochie. Dit proces draait elke 3e vrijdag van de maand. Dit is op speciaal verzoek van IPAL geïmplementeerd.  

 

Opzet werkgroep structuu

Dit document beschrijft hoe de vrijwilligersorganisatie van een parochie in DocBase geadministreerd kan worden. Dit is een voorbeeld dat in meerdere parochies is toegepast.

Link:

https://parochie-automatisering.nl/docbase/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00124063&Type=INSTR_DOCS&LoginMode=2&LinkToVersion=1&OpenFileMode=1&EC=1

 

X-Forms 

X-Forms bevindt zich in de laatste test fase. Op een paar zaken na is alles getest en opgelost. De nieuwe versie zal eind oktober worden geïmplementeerd. 

 

Samenvoegen 

Het proces van samenvoegen is gereed en wordt uitgerold van makkelijk naar moeilijk, 

Het IOP lid stelt een lijst samen van eenvoudig naar complex samen te voegen parochies op basis van aanwezige kennis, kunde en prioriteit. 

 

De coördinatie en beoordeling van welke parochies start met samenvoegen ligt bij de econoom van het Bisdom in overleg met het IOP lid. Eenmaal goedgekeurd door de econoom treedt het IOP lid in overleg met de Coördinator Parochie Automatisering aangaande de planning en benodigde werkzaamheden. Alle documenten gaan daarna vanuit het IOP lid naar de parochie(s). Het aanvraagformulier wordt door de parochie volledig ingevuld, ondertekend en via een ticket verstrekt. 

 

De planning van alle samenvoegingen wordt door IPAL gecoördineerd in verband met de interne en externe ondersteuning.  

 

Voorbereidende werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de samenvoeging worden vooraf uitgevoerd. Voorbeeld: gesloten parochies die deel gaan uitmaken van de samenvoeging. 

 

Systeem: 

Soms wordt het systeem als traag ervaren. Analyse heeft uitgewezen dat dit niet aan Docbase ligt. De traagheid tussen 10.30 en 12.00 uur is door de leverancier verholpen. 

 

Een mogelijke oorzaak voor de traagheid kan door uw computer worden veroorzaakt. Te veel tijdelijke bestanden op de computer kunnen bijvoorbeeld de boosdoener zijn, deze opschonen zou het probleem kunnen verhelpen. 

 

  

Documentatie over Inloggen Docbase: 

Tweeweg-authenticatie DocBase 

Link:

https://parochie-automatisering.nl/docbase/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00104129&Type=INSTR_DOCS&LoginMode=2&LinkToVersion=1&OpenFileMode=2&EC=1

 

 

Veel gestelde vragen Document: 

Link:

https://parochie-automatisering.nl/docbase/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00088890&Type=INSTR_DOCS&LoginMode=2&LinkToVersion=1&OpenFileMode=1&EC=1

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu