top of page

Nieuwsbrief RKK-online 12 mei 2020

Onderwerpen:

  1. IPAL Helpdesk van start

  2. Samenvoegen administraties

1. IPAL Helpdesk van start

Per 1 mei zijn Angelique Vroomen en Sylvio Gillissen enthousiast gestart als onze nieuwe IPAL helpdeskmedewerkers. Momenteel worden beiden intensief getraind in de 1ste lijn ondersteuning van DocBase. In juni volgt dan de opleiding Exact Online.

Als onderdeel van de training pakt men nu al dagelijks tickets op. U zult in de komende periode hun namen daarom steeds vaker tegenkomen op de DocBase tickets. Vanaf medio juni werkt de helpdesk zelfstandig.

Acanthis blijft voorlopig onderdeel uitmaken van de helpdesk en er wordt ook nauw samengewerkt met Ben Brands die de tickets voor het Bisdom Den Bosch afhandelt. Lianne Remkes ondersteunt het team als medewerker IT. De leden van de Interdiocesane Werkgroep Automatisering (IWA) helpen parochies in geval het oplossen van problemen meer tijd dan gemiddeld vraagt en indien bezoek op locatie wenselijk is. Ook blijven de leden van het IWA voorlopig de Exact Online gerelateerde vragen behandelen.

Gezamenlijk slaan wij een brug tussen de dienstverlenende organisaties naar alle parochies.

2. Samenvoegen administraties

In het document “geplande aanpassingen DocBase” is aangegeven dat de functionaliteit voor het samenvoegen van administraties in de maand juni beschikbaar wordt gesteld. Vanaf dat moment kunnen samenvoegingen van administraties via het dan beschikbare document worden aangevraagd.

Voor eind mei wordt een document gepubliceerd met een beschrijving van de verschillende mogelijkheden voor samenvoegingen en het te doorlopen traject. Er zijn veel parochies die hiervoor in aanmerking komen.

U moet er rekening mee houden dat er een doorlooptijd van enkele weken tussen aanvraag en realisatie zal zijn. Voor aanmelding moet u wachten totdat het aanmeld formulier beschikbaar is; omdat er bij aanmelding de benodigde gegevens verstrekt moeten worden, kunnen aanmelding via email niet in behandeling worden genomen.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page