Overheidssteun corona-crisis

May 8, 2020

Als extra service naar haar gebruikers verschijnt in Exact Online een bericht over en verwijzing naar informatie over de NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Echter, deze informatie is niet toegespitst op parochies. Momenteel wordt er vanuit het economencollege onderzocht of parochies collectief of individueel gebruik kunnen maken van overheidssteun vanwege het gemis aan inkomsten tijdens de corona-crisis. Uiteraard worden de parochies over de uitkomsten hiervan geïnformeerd. We verzoeken u daarom vooralsnog niet als individuele parochie een beroep te doen op deze regeling. Nadere informatie volgt!   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu