Nieuwsbrief 11 maart 2019

March 8, 2019

DocBase performance
De laatste weken is gebleken dat DocBase naar behoren functioneert. De performance is goed en er zijn geen tekenen dat het systeem nog zou “hangen”. Er wordt wel nog steeds gekeken of er nog mogelijkheden zijn om verdere verbeteringen door te voeren.

 

Er worden vragen gesteld over de gegevens die in de verschillende lijsten staan. Veelal is de ervaring dat er teveel kolommen in de lijsten staan. Nadat de conversie is afgerond, worden de lijsten geëvalueerd en waar zinvol aangepast.

 

Exact Online
Zoals eerder aangegeven is er extra capaciteit geregeld voor het aanmaken van nieuwe administraties en het toevoegen van gebruikers. Er kan vanuit gegaan worden dat aanvragen voor een administratie en toegang voor gebruikers binnen 2 weken is geregeld.

 

Er komen vragen met betrekking tot het innen van incasso’s. Het is gebleken dat als de procedure zoals in het document “FAQ's Exact Online” goed gevold wordt, de incasso’s goed worden verwerkt. Mocht het dan nog niet lukken, is het aan te bevelen een ticket in DocBase aan te (laten) maken.

 

Abonnementen
In deze tijd na de Kerkbalans zijn er veel kerkbijdrage deelnemers die hun toezegging of bedrag voor automatische incasso aanpassen. In dat geval dient het lopende abonnement in DocBase te worden afgesloten en een nieuw abonnement worden aangemaakt; dit is analoog aan de werkwijze in Navision.
 

Momenteel wordt onderzocht waarom het beëindigen van een abonnement niet altijd naar Exact Online wordt doorgezet.

 

“Selectielijst KB 5 jaren”
Het is gebleken dat de naam van deze lijst een andere inhoud doet verwachten dan de lijst toont. De lijst is opgezet om parochies eenvoudig inzicht te geven welke parochianen de afgelopen 5 jaar wel hebben betaald, maar dit jaar nog niet. De naam van de lijst wordt binnenkort aangepast om de naam beter bij de inhoud te laten passen.

 

Documentatie
Van de volgende documenten is een bijgewerkte versie op de site  www.rkk-online geplaatst. Aanpassingen zijn gemarkeerd.

 • Kenmerken van centrale - hybride - decentrale administraties
  Dit document is toegevoegd en beschrijft de verschillende administratie vormen (sectie documenten).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu