Presentaties voorlichtingsavonden

Onderstaand treft u aan de presentaties van de voorlichtingsavonden zoals die in de afgelopen weken in Zwolle, Veldhoven en Rotterdam zijn gegeven. Het betreft de volgende drie presentaties:

- korte presentatie DocBase ter zake van de conversieproblematiek

- korte presentatie IPAL ter zake van de conversieproblematiek

- presentatie Exact-Online

Mocht de inhoud van de presentaties u aanleiding geven tot nadere vragen en/of opmerkingen, dan kunt u daarover altijd contact met IPAL opnemen.

Archief
Zoeken op tags

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu