top of page

Het belang van tweestapsverificatie

Voor de zomer heeft Exact-Online de zogenaamde tweestapsverificatie doorgevoerd. Dit betekent dat om in te kunnen loggen een gebruiker voortaan niet alleen een gebruikersnaam met wachtwoord nodig heeft, maar ook een controlenummer dat wordt gegenereerd door de zogenaamde Google-Authenticator (een gratis App die op een smartphone kan worden geïnstalleerd).

Naar verwachting zal in de loop van het vierde kwartaal ook voor het gebruik van DocBase de tweestapsverificatie worden doorgevoerd. De reden hiervoor is met name gelegen in een wens tot verdere versterking van de toegangscontrole tot onze centrale database en daarmee tot betere bescherming van onze gegevens (privacy). We proberen voor de tweestapsverificatie bij DocBase dezelfde Google-Authenticator te kunnen gaan gebruiken, maar dat is vooralsnog even afwachten.

Bij de invoering van de tweestapsverificatie bij Exact-Online hebben we moeten constateren dat niet al onze vrijwilligers beschikken over een smartphone en alsdan geen gebruik kunnen maken van de App. Voor deze vrijwilligers bestond reeds het alternatief om eea als software te installeren op de eigen computer. Naast het feit dat de installatie daarvan soms lastig blijkt, heeft dit alternatief de beperking in zich dat de inlog voortaan slechts via de betreffende eigen computer kan plaatsvinden.

Als alternatief is inmiddels de mogelijkheid beschikbaar gekomen om het controlenummer te mogen ontvangen via een SMS-bericht, zodat ook de gewone mobiele telefoons voortaan kunnen worden gebruikt voor de tweestapsverificatie. Daarnaast heeft IPAL een aantal zeer eenvoudige smartphone's (zonder telefoonkaart) aangeschaft, die in combinatie met het gebruik van een lokaal wifi-netwerk het mogelijk maken om de Google-Authenticator toch te gebruiken.

Mocht u gebruik willen maken van de SMS-service of in aanmerking komen voor bruikleen van een eenvoudige smartphone, dan verzoek ik u daarvoor contact op te nemen met de helpdesk van IPAL, het liefst door het verzenden van een e-mail ter attentie van authenticator@rkk-online.nl..

Archief
Zoeken op tags
bottom of page