Aanvragen gebruikers DocBase en Exact Online

July 19, 2018

Graag vragen wij uw aandacht voor de benodigde aanmeldingsformulieren voor het kunnen gaan gebruiken van Exact Online en DocBase.

 

Naast het algemene inventarisatieformulier is het noodzakelijk dat ook mutatieformulieren worden ingediend voor het aanvragen van gebruikers. Enkel het ingevulde inventarisatieformulier is niet afdoende om te kunnen starten.

 

Alvast dank voor uw medewerking!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu