Geen gratis VOG mogelijk

Tijdens de laatste introductiedagen in Roermond en Veldhoven hebben wij een slag om de arm gehouden of het mogelijk is de in het kader van de automatisering aan te vragen VOG gratis te verkrijgen. Dit is uiteindelijk niet mogelijk gebleken; dit betekent dat steeds sprake zal zijn van een te betalen VOG, waarbij de kosten voor rekening dienen te komen van de parochie.

Indien voor een vrijwilliger, welke actief is op het gebied van kinderen/jongeren of kwetsbare ouderen, een VOG voor deze categorieën dient te worden aangevraagd (welke alsdan wel gratis kan worden verkregen), dan is het mogelijk om als deze vrijwilliger óók toegang dient te krijgen tot de nieuwe automatisering, de VOG-aanvraag uit te breiden met de daarvoor benodigde categorieën, zodat alsdan geen additionele VOG behoeft te worden aangevraagd.

Archief
Zoeken op tags

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu